info@masa-agency.cz

BOBOVÁ DRÁHA DRÁČEK

BOBOVÁ DRÁHA DRÁČEK

Bobová dráha v jiné podobě!

Technické podmínky:

  • prostor záboru 19 x 14m
  • instalace na rovný a pevný povrch 
  • potřebný příkon  380 V / 25 A jistič
  • doba přípravy cca 3 hod.

Cena produkce:

  • 49.000,- + 21 % DPH za 4 hod. produkce + doprava dle vzdálenosti

Cena zahrnuje:

  • pojištění atrakce
  • vyškolenou obsluhu atrakce po celou dobu akce
  • montáž a demontáž