info@masa-agency.cz

NAFUKOVACÍ HŘIŠTĚ

NAFUKOVACÍ HŘIŠTĚ

Hřiště může být využito pro fotbalový turnaj v rámci roadshow, firemních oslav, dětských dnů atd., ale také jako prostor pro dovednostní soutěže (střelba na branku..).

Technické podmínky:

  • rozměry 10m x 20m x 2,2m 
  • přívod el. proudu 220 V po celou dobu akce 
  • příkon 3 kW

Cena produkce:

  • 11.000,- + 21 % DPH za 4 hod. produkce + doprava dle vzdálenosti

Cena zahrnuje:

  • pojištění atrakce
  • vyškolenou obsluhu atrakce po celou dobu akce
  • dopravu
  • montáž a demontáž